Prywatność - Fotocom

Przejdź do treści
Polityka prywatności firmy FOTOCOM
Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych.


Polityka prywatności
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została udzielona zgoda. W przypadku braku zgody na podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych i braku zgody na ich przetwarzanie, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
Przypominamy, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Wyjątkiem są  dane potrzebne do wystawienia faktury/rachunku. Przechowywanie tych danych określa prawo o prowadzeniu rachunkowości. Aktualizacji danych można dokonać samodzielnie. Usunięcie danych jest możliwe poprzez zwrócenie się o to do Administratora.
Zapewniamy , że nasza firma przestrzega określonej przez prawo polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane bezpiecznie.

Administratorem danych osobowych  (zwany dalej dalej Administrator) jest:
FOTOCOM s. c. K. Hrycak J. Hrycak J. Hrycak
ul. Zegrzyńska 13/72
05-119 Warszawa
mail: foto-com@wp.pl
tel: 22 370 30 46, +48 606 959 551

Sposób ochrony danych osobowych
Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko wyznaczeni do obsługi klientów i realizacji zleceń pracownicy FOTOCOM, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni i zapoznani z zasadami zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
Zostały zastosowane odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych i usuwania danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
O jakie dane prosimy naszych klientów:
Wystawianie faktur:
 1. Do systemu informatycznego SHOPPER II wprowadzane są dane niezbędne do wystawienia rachunku/faktury.
 2. Dane są przechowywane w systemie zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 3. Klient może sprawdzić zawartość danych w miejscu prowadzenia działalności w Sadyba Best Mall
 4. Dane archiwizowane są przez czas określony w ustawie o rachunkowości.

Zlecenia klientów:
 1. Na kopertach roboczych zapisywane są podstawowe dane kontaktowe i informacje o sposobie wykonania zlecenia.
 2. Koperty robocze wydawane są klientom wraz z wykonanym zleceniem.
 3. Koperty robocze nie odebrane przez klientów są niszczone w niszczarce.
 4. Pliki służące do wykonania zleceń zapisywane są na dysku serwera danych tylko pod numerem koperty roboczej.
 5. Zapisane na dysku twardym serwera danych pliki służące do wykonania zlecenia są przechowywane przez okres do 30 dni, a po tym czasie kasowane.
 6. Zlecenia przetwarzane przez oprogramowanie EZ Mall służące do wydruku zdjęć, są usuwane automatycznie do 14 dni od daty wykonania zlecenia.

Zdjęcia do dokumentów:
 1. Na kopercie określającej rodzaj zdjęcia do wykonania zapisywane jest tylko nazwisko osoby fotografowanej.
 2. Przy odbiorze zdjęcia klient podaje nazwisko i odbiera kopertę z wykonanymi odbitkami.
 3. Zdjęcia w serwerze danych zapisywane jest tylko pod numerem nadanym przez aparat cyfrowy.
 4. Pliki ze zdjęciami do dokumentów są kasowane w ciągu 2 miesięcy od wykonania.

Przesyłanie plików przez klientów z wykorzystaniem internetu:
Fotosender:
 1. W trakcie wysyłania plików z wykorzystaniem oprogramowania Fotosender klient pozostawia podstawowe dane pozwalające na jego identyfikację i wykonanie zlecenia: Nazwisko, Imię, mail, nr telefonu. Jest to niezbędne, by uniknąć nieodpowiedzialnego zlecania zdjęć przez FOTOCOM. Wysłanie plików oznacza zgodę na przetwarzanie pozostawionych przez klienta danych, co potwierdzane jest przez fakt zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie WWW. Otwarcie strony WWW i wysłanie zlecenia przez Fotosender jest równożnaczne z zapoznaniem się i zaakceptowanem oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Klient może w każdej chwili sprawdzić i ew. skorygować dane zapisane na jego koncie w Fotosenderze.
 3. W związku z brakiem możliwości nawiązania kontaktu z administratorem serwera przetwarzającego dane programu Fotosender, dane o kontach klientów i informacje o przesłanych plikach będą kasowane przez Administratora po max. 30 dniach od wykonania zlecenia, o czym klient jest informowany w oświadczeniu umieszczonym na stronie www.foto-com.pl:

Email i Wetransfer:
 1. W przypadku przesyłania plików poprzez email i wetransfer klient proszony jest o przekazanie podstawowych danych kontaktowych Nazwisko, imię numer telefonu.
 1. W stopce mailu potwierdzającego przyjęcie zlecenia zawarta jest treść oświadczenia potwierdzającego zgodę klienta na przetwarzanie danych osobowych. Brak maila wyrażającego brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na treść oświadczenia.
 1. Pliki służące do wykonania zleceń zapisywane są na dysku serwera danych tylko pod numerem koperty roboczej.
 1. Zapisane na dysku twardym serwera danych pliki służące do wykonania zlecenia są przechowywane przez okres do 30 dni, a po tym czasie kasowane.
Kamery sieciowie i internetowe.
Używane w pawilonie 134 kamery nie służą do rejestracji zdarzeń. Służą jedynie do monitoringu bieżącego.
Wszelkie zdarzenia związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów będą rejestrowane w pliku typu arkusz kalkulacyjny. Będzie on dostępny w laboratorium w ul. Powsińska 31  w Sadyba Best Mall i wypełniany przez administratora i przez kierowników zmian.

Oświadczenie Klienta

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kodak-Express FOTOCOM s. c. z siedzibą w Legionowie, ul. Zegrzyńska 13/72, w celu wykonania mojego zlecenia na usługi fotograficzne. Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Podstawą  przetwarzania  danych  jest  moja  zgoda.  Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym, że jeżeli dane te będą stanowiły podstawę wystawienia faktury/rachunku, to mam świadomość, że będą one przechowywane przez FOTOCOM s. c. zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni od wykonania zlecenia i po tym czasie będą kasowane przez Administratora. Mam możliwość dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania poprzez program Fotosender lub przez kontakt z Laboratorium Warszawa ul. Powsińska 31.  Mam prawo żądania od administratora usunięcia danych przed okresem 30 dni od wykonania zlecenia (z wyłączeniem danych, o których jest mowa powyżej), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy o wykonanie usług fotograficznych (podstawa z art. 6 ust. l lit. b) RODO) i ewentualnie w celu dochodzenie roszczeń z tytułu Umowy (podstawa z art. 6 ust. l lit. f) RODO).
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z administratorem na potrzeby związane z zawarciem, realizacją i wykonywaniem zlecenia wykonania usług fotograficznych, w tym np. podmiotom świadczącym  usługi księgowe,  prawnicze,  informatyczne, dostarczającym  przesyłki kurierskie i pocztę oraz usługi związane z bezpieczeństwem.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator takie dane udostępni.
W   oparciu   o   Twoje   dane   osobowe   Administrator   nie   będzie   podejmował   wobec   Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Podawanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
Wróć do spisu treści